Vi möts i musiken

Vasa körfestival den 5 maj 2016 i Stadshuset


Under körfestivalen den 5 maj 2016 och vid FSSMFs sångfest i Karleby den 10 juni 2016 framförde VSMF musikalen ”Vi möts i musiken”. Repertoaren bestod av ca femton sånger och som dirigent verkade Petter Eklund. I projektet medverkade förbundets barn- och ungdomskörer samt övriga körer, stråk- och blåsorkestrar, kompband och solister. Solistrollerna som grevinna och konsul spelades av Jenny Mendelin och Kenth Nedergård.