Singsby Sångkörs 90-års jubileum


Singsby Sångkör är en blandad, finlandssvensk kör som idag är verksam inom Korsholms vuxeninstitut. Körens verksamhet startade 1925 och vi fyller därmed 90 år i år. Tidigare har kören mest fokuserat på traditionell folkmusik men under de senaste åren har vi försökt bredda vår repertoar. För att även i framtiden ha en levande finlandssvensk körverksamhet har vi genom olika projekt försökt utnyttjat körsången mera mångsidigt och göra den mera attraktiv genom ett tätare samarbete med andra körer och professionella musiker, solister och orkestrar. Våra tidigare konserter har varit lyckade och lockat stor publik. Tack vare våra satsningar har vi lyckats få flera nya sångare till kören.

Under år 2015 uppmärksammar vi körens jubileumsår genom att skriva en historik, arrangera en första maj konsert i Singsby och en jubileumsfest och -konsert i Smedsby samt delta i en körfestival i Prag. Läs mer om de olika verksamheterna i menyn till vänster!