SINGSBY SÅNGKÖR

EN BLANDAD KÖR FRÅN KORSHOLM
​Dirigent: Tina Martin 


Information om körens medlemsregister

 

Sopraner: 9 

Altar: 8 

Tenorer: 8 

Basar: 8 

 

 

Information om körens medlemsregister


När du registrerar dig som medlem i Singsby Sångkör accepterar du att dina personuppgifter finns med och behandlas i föreningens medlemsregister. Singsbykören använder FSSMFs medlemsregister, registerbeskrivningen hittar du här. De personuppgifter som finns i registret är de som du själv angett när du blir medlem. Personuppgifterna används enbart till hantering av medlemskapet och lämnas inte ut till obehöriga. Vid hantering av personuppgifter följer föreningen EUs dataskyddsförordning (GDPR), som började gälla den 25 maj 2018. Du har rätt att ta del av de uppgifter föreningen har registrerat om dig. Kontakta körens ordförande skriftligen om du vill ha ett registerutdrag med dina uppgifter, om du vill korrigera uppgifter eller om du vill veta mer om hur dina personuppgifter hanteras.