SINGSBY SÅNGKÖR - EN KÖR MED LÅNGA ANOR


Singsby Sångkör är en blandad kör som grundades 1925. Redan i början av 1900-talet fanns det en kör som kallades ”Sångens Vänner” och efter att ungdomsföreningen bildades 1923 var det några sångintresserade som föreslog att man skulle bilda en sångkör. Under ledning av lärare Teodor Kuni från Gerby startades 1925 en blandad kör, som då liksom nu, bestod av ett 30-tal aktiva sångare. Under årens lopp har det också funnits både dam- och manskörer samt en blandad kör i Singsby och ibland även samtidigt. Manskören gick under namnet ”Sång i Singsby”. Under krigs- och ofärdsåren har den aktiva körsången tidvis haft paus, men den nu verkande blandade kören torde ha existerat utan paus sedan strax efter fortsättningskriget.

 

 

Jenny Mendelin, som nu leder kören, är vår sjätte dirigent. De som ryms mellan Teodor Kuni och Jenny är: Hilding Wikberg, Georg Pellas  (körens mest långvariga ledare), Astrid Wikman och Kerstin Weckström.

 

Vi sjunger både finlandssvenska och rikssvenska folkvisor men vi har också tagit oss an nyare sånger och t.o.m. några på andra språk. Inför vårt besök till Korsholms vänort Varbla i Estland 2004 och inför den Estlandssvenska sångfesten i Hapsal 2013 hade vi lärt oss några sånger på estniska. Kören har också en repertoar med andliga sånger för uppträdande i kyrkor. En speciell repertoar är Taube-visorna, som vi övade inför våra Taube-konserter 2009 och 2010. Taube konserterna framfördes, tillsammans med Kvevlax-kören och några spelmän under ledning av Stig Snickars, inför fullsatt konsertsal.

Vår publik på konserterna är väldigt mångfacetterad. Vi sjunger inför varierande ålderskategorier, allt från barn på Lucia-fester till åldringar på Solgård och Solhörnan. Däremellan sjunger vi för publik på Körfestivalen i Vasa, i kyrkor och på konserter utomlands, mest i Sverige men även i andra länder. Vi har under årens lopp uppträtt tillsammans med många andra körer. På 50-talet deltog medlemmar i Singsbykören i den gemensamma körresan till Korsholms vänorter i Norge, Danmark och Sverige. Singsbykören har för det mesta också deltagit i Vasabygdens och Finlands Svenska Sång- och Musikförbunds sångfester samt andra gemensamma satsningar i Vasaregionen och i Österbotten. Bland annat deltog vi i den stora kören då Mozarts "Trollflöjten" framfördes i Smedsby kulturhus hösten 2003. Besökande körer, som vi samarbetat(r) med, är bl.a. Saxdalens Manskör. De var på besök 2002 och sjöng musikspelet ”Helgdagskväll vid timmerkojan”, både i Oravais och på Stundars. I samband med Vasa Körfestival 2010 fick vi besök av körerna Ladies Only och Crescendo från Oskarshamn och sjöng med dem på körfestivalen och på en middagskonsert vid Berny's i Replot.

Det finns många höjdpunkter under Singsbykörens långa verksamhetstid. Om man enbart tittar på de senaste åren kan man nämna Taube-konserterna och då vi sjöng på den finlandssvenska nationalscenen, Svenska Teatern, hösten 2009 i samband med teaterstycket ”Såsom i Himmelen”. Men också resorna till Oskarhamn 2008, Varbla 2004, Hapsal 2013 och före det många resor till Sverige (då mest i trakten av Dalarna) har varit höjdpunkter. De senaste åren har vi haft direkta succéer med Replotbro-konserten vid Carpella 2012 och 60-tals konserterna, tillsammans med Kvevlax Sångkör och Helsingbykören, under 2013. Våra jubileumskonserter år 2000 och 2005 var även de höjdpunkter med fullsatta hus.

Vår publik har även fått höra och se oss i Radio och TV, dels har vi deltagit i direktsända program med egna sånger och dels har vi verkat bl.a. som allsångskör. Vi har också spelat in en egen skiva vid vårt 75-års jubileum. Sånger från den spelas ännu i radio då och då. Vi är också med i en gemensam körskiva som gjordes i Korsholm för något år sedan. Hela Replotbro-konserten filmades och bandades på DVD, liksom 60-tals konserten.