Samarbetsgrupper

Helsingbykören  http://helsingbykoren.sangochmusik.fi/sv/om_oss/

Kristinestads Manskör  http://kmk.sangochmusik.fi/sv/start/

Kristinestads Damkör  http://krsdamkor.sangochmusik.fi/sv/start/

Kvevlax Sångkör http://kvevlaxsangkor.sangochmusik.fi/start/

Spectra Gospel http://www.spectragospel.se/

Wasa Bygdekör  http://wbk.fssmf.webbhuset.fi/sv/

 

 

Vänortskörer

Ladies Only, Oskarshamn  http://www.ladiesonly-oskarshamn.se/

Crescendokören, Oskarshamn  http://crescendokoren.hemsida24.se/

 

Övriga

Finlands Svenska Sång- och Musikförbund  http://www.fssmf.fi/start/

Resonans  http://www.fssmf.fi/resonans/tidigare_resonans/

Vasabygdens Sång & Musikförbund  http://vsmf.sangochmusik.fi/sv/start/

Vasa Körfestival  http://www.vaasachoirfestival.fi/

Korsholms Kommun  http://vuxeninstitutet.korsholm.fi/startsida/

Svenska Kulturfonden  http://www.kulturfonden.fi/sv/start/

Aktiastiftelsen i Korsholm http://www.aktiasaatiot.fi/start/korsholm/

Sanna Nielsen  http://www.sannanielsen.se/

Umeå Kulturhuvudstad 2014 http://umea2014.se/sv/