Jubileumskonsert

Singsby Sångkör firade 90 år med stor publik


Efter ett långt planeringsarbete kunde medlemmarna i Singsby Sångkör ställa till med 90-års mottagning och jubileumskonsert söndagen den 15 november i Kulturhuset i Korsholm. Jubiléet började med en mottagning för inbjudna gäster där körens dirigent Jenny Mendelin och ordförande Bengt Beijar tog emot gratulanterna. Jubilaren hade önskat att medel kunde inbetalas till "Singsby Sångkörs fond för utveckling av dans- och populärmusik i Österbotten” i stället för gåvor. Gratulanterna var många och de bjöds på skumpa samt kaffe och jubileumstårta. Körens fond förkovrades med 1 400 €.

Efter mottagningen började kören med uppsjungning och musikanterna med sitt sound check. Samtidigt började publiken strömma till i rask takt. Många hade köpt biljett i förskott och var garanterade sittplats. Auditoriet i Kulturhuset fylldes snabbt och blev fyllt till sista plats och tyvärr måste några gäster avvisas då sittplatserna inte räckte till.

Kören tågade in och började konserten med att sjunga ”Under hägg och syren” under ledning av dirigenten Jenny Mendelin. Därefter hälsade Bengt Beijar välkommen och överlämnade ordet till Lasse Eriksson, konsertens konferencier. Konserten fortsatte med att kören sjöng två traditionella körsånger. Därefter byttes dirigent till en av körens tidigare dirigenter Astrid Wikman. Hon dirigerade kören i ”Har du visor min vän”, ”Liksom en herdinna” och ”Slumrande toner”. I de två sistnämnda sångerna deltog också ett femtontal äldre körsångare. Jenny hade engagerat sin pappa Erkki som solist och han framförde två solosånger. Efter honom sjöng en av körens tidigare dirigenter Kerstin Weckström en solosång och ledde kören i två operettsånger, ”Änkevalsen” och Minns du den än”, innan publiken bjöds på kaffe och jubileumstårta.

Efter pausen kom orkestern och fler solister med i programmet. Genren ändrades till dansbandmusik och vi sjöng tre sånger som körens medlem Stig Snickars gjort musik till.  I dessa sånger fungerade kören som en doa-kör. Erkki Mendelin sjöng ”Du i mina drömmar” och Charles Plogman fortsatte med ”Replotbrovalsen” och ”Kan du se mig som jag är”. Nu kom vi in på vår 60-tals repertoar och Charles Plogman och kören fortsatte med ”Stand by Me”.  Musikstilen ändrades till mera modern- och pop-influerad med sångerna ”Adiemus, Barbara Ann och Shadowland”. I den sistnämnda sången steg Yvonne Sandås fram ur kören som solist. I alla sånger efter pausen ackompanjerades vi av en orkester med Richard Mitts som kapellmästare. Tom Käldström, känd från orkestern Tommys, ackompanjerade kören på saxofon i nämnda sånger.

Före konsertens sista sång utdelades förtjänsttecken till sångare som sjungit mera än 25 år i kören. Det var FSSMFs ordförande Patrik Karlsson och verksamhetsledare Mikael Fröjdö som överräckte förbundstecknet till 8 körmedlemmar och 3 dirigenter. Samtliga belönades med röda rosor liksom artisterna, orkestermedlemmarna och konferenciern Lasse Eriksson.

Kosertens sista sång var ”Mitt hjärtas land” från musikalen Chess. När sången tonat ut reste sig alla i publiken och applåderade med stående ovationer. Som encore sjöng kören ännu ”My way” och här sjöng Charles Plogman, Kerstin Weckström och Erkki Mendelin soloavdelningarna. Applåderna fortsatte och när de tonades ner började en mycket nöjd publik söka sig hemåt efter en mycket uppskattad konsert.

Många var de som ville tacka och krama oss efter konserten och det tar vi som en stor uppskattning och ett stort tack. Vi levererade det som publiken kom för att lyssna till och se på. Med detta vill vi också tacka publiken och alla samarbetsparter för en mycket lyckad konsert. En körmedlem fick ett sms på kvällen med frågan: ”när blir reprisen?”. Den som lever får se, kanske vid 100-års konserten!

 

Bengt Beijar

Ordförande