Sången ädla känslor föder

90 år med Singsby Sångkör


Singsby är en liten by i Korsholms kommun. När den nybildade ungdomsföreningen anordnade de första programaftnarna på hösten 1924 väcktes tanken på att körsång borde upptas på programmet. Singsby Sångkör bildades samma år och sitt första körframträdande torde kören ha haft den 3 januari 1925 när byns ungdomsförening, marthaförening och sångkör firade julfest. Sångarna visade redan från första början ett stort intresse för verksamheten.

Lärare Teodor Kuni i Gerby blev körens första ledare och kören hade från starten ett fyrtiotal sångare. Sångkören sjöng på byns fester och deltog i sångfesterna som ordnades av Vasabygdens sång- och musikförbund. Senare har kören även deltagit i sångfesterna som vart femte år ordnats av Finlands svenska sång- och musikförbund. Körens andra dirigent blev Singsby-läraren Hilding Wikberg.

I Singsby har funnits flera körer under ledning av bonden Georg Pellas; en damkör, en manskvartett och en manskör. Efterhand blev Pellas även ledare för den blandade kören. Han avgick som ledare för Singsby Sångkör med ålderns rätt år 1976 och hyllades med blommor och sång. Det var ett enkelt bevis på uppskattning och erkänsla för mångårig kulturell verksamhet i bygden.

Efter honom tog lärare Astrid Wikman över taktpinnen för kören. Wikman ledde Singsby Sångkör i 26 år och under hennes år med kören kom fler och fler intresserade körsångare från andra Korsholmsbyar och även sångare från Vasa stad. Kören sjöng gärna de finlandssvenska visorna, vilka rönte stor uppskattning på sångarresor till bland annat Sverige. Kören började också samarbeta med olika spelmän.

Kerstin Weckström blev körens femte dirigent och under hennes ledning fortsatt kören utvecklas. Körens nuvarande dirigent Jenny Mendelin började leda kören hösten 2006. De senaste åren har Singsby Sångkör haft ett rikt samarbete med flera andra körer. Singsbykören har satsat på olika tema-konserter, bland annat Taube-konserter, 60-talsmusik och dansbandsmusik. Tillsammans med andra körer, soloartister och orkestrar fortsätter kören sin verksamhet och dess repertoar utvecklas ständigt, samtidigt som man inte glömmer sina rötter.

År 2015 firar Singsby Sångkör sina 90 år med sång. Sångkören inledde firandet med en första maj konsert i Singsby UF. Själva jubileumsfesten firas med en konsert i Korsholms Kulturhus den 15 november. Året avslutar körmedlemmarna med en körresa till Prag och ”Prague Advent Choral Meeting”.

 

Annemo och Rune Back