Singsby Sångkörs fond

01.10.2015 kl. 21:00
för utveckling av dans- och populär musik i Österbotten

Har ni bemärkelsedag och har allt?  Eller har ni en fest, konsert eller annan tillställning som gick ekonomiskt bra? Rikta era gratulationsmedel till vår fond!

Vid vår konsert "Replotbron 15 år" ställde artister och musiker upp gratis för att vi skulle kunna starta en fond. Vi lyckades rätt väl och fick till ett startkapital i fonden på 5.000 €.  I fondens ändamål står det att: ”Unga musiker och artister från Österbotten skall kunna ansöka om stipendium för utveckling av dans- och populärmusik från fonden. Medel kan beviljas t.ex. för utgivande av musikalster, hyra av instrument, utbildning etc. Ett årligt stipendium kan utdelas till den sökande som av Singsby Sångkörs styrelse anses som mest lämplig.”

Fonden ägs och förvaltas av Svenska Litteratursällskapet inom ramen för Svenska Österbottens Kulturfond.  Då fondens avkastning bedöms tillräcklig kan Svenska Österbottens Kulturfond besluta om utlysning av stipendier från fonden och fastslå storleken på stipendiet.

Inbetalningar görs till konto: AKTIA FI46 4055 4020 0000 20. Mottagare är Svenska litteratursällskapet i Finland r.f., märke: ”Singsby Sångkörs fond för utveckling av dans- och populär musik i Österbotten.”

 

 

 

Annika Glader

Vårterminen 2024

Vårterminens övningar börjar Måndagen den 15.1. kl.19:00 vid Seniorpunkten i Smedsby.

Singsby Sångkörs fond

för utveckling av dans- och populär musik i ÖsterbottenLäs mera »
01.10.2015 kl. 21:00