Dirigent för Singsby sångkör sedan 2006

JENNY MENDELIN

Dirigent för Singsby sångkör sedan 2006


Jenny Mendelin är en Vasaflicka som brunnit för musiken ända sedan barnsben. Hon började ta pianolektioner som 6-åring hos Gösta Nyman. Sin musikaliska utbildning fick hon i musikgymnasiet, varefter hon fortsatte till Kuula institutet.

Hennes far Erkki Mendelin, som varit stor inspirationskälla för Jenny, är bl.a. känd från Vasa körfestival och Vasa opera. Jennys  fritid dedikerar hon fullt till musiken. Jenny komponerar egna sånger och uppträder ofta på bröllop och andra fester.